Procediment i mesures pels serveis d’acollida i menjador.