S’ha formalitzat ja una queixa al Síndic de Greuges i
s’han presentat les signatures al Departament d’Ensenyament.

Categories: General