En aquest espai penjarem tots aquells projectes que puguem desenvolupar en família.


Agenda Setmanal

Comencem amb una primera activitat que pot servir a les famílies per organitzar millor les tasques i el temps.

Aquest és un exemple que us pot servir de guia, l’idea és deixar fer als infants l’horari, però controlant el tipus d’activitats que fiquen i les vegades que es repeteix l’activitat.