La proposta d’activitats pel proper curs és amplia i variada. Les activitats extraescolars són de caire divers (musicals, lúdiques, esportives…) i es realitzen mitjançant diferents tipus d’entitats i/o empreses. La finalitat és entretenir i complementar la formació dels nostres infants.

Continuarem fent les activitats de sempre
Serem petits músics amb l’ORFEÓ (MÚSICA I BIG BAND)
Farem PSICOMOTRICITAT i practicarem ESPORTS: Futbol, Bàsquet, .. amb LES ESCOLES ES-PORTIVES MUNICIPALS
Aprendrem a nedar i practicarem NATACIÓ a INEF
Jugarem a ESCACS amb l’ACADÈMIA JOSEP OMS
Practicarem ESCALADA al BOULDER INDOOR
Aprendrem tècniques i habilitats del CIRC amb TELEROS TRAPEROS
Gaudirem fent PATINATGE, ATLETISME I FUNKY amb les monitores de GESPORT

Però també hi ha novetats
ANGLÈS: SIT XAT ENGLISH

EDUCACIÓ INFANTIL i CICLE INICIAL 

Genki English Course 
Els alumnes d’educació infantil treballen basant-se en la metodologia GENKI ENGLISH. Es tracta d’un conjunt de materials i recursos basats en la idea d’aprendre amb entusiasme i aprendre amb significat. “Genki” és la paraula japonesa que significa “viu”, “ple d’energia” i “Entusiasme.

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR 

My first English Course 
Els alumnes de cicle mitjà i cicle superior treballen mitjançant la fusió de diverses metodologies agafant el millor de cadascuna d’elles. Per una banda es treballen activitats mitjançant la Total Physical Response (Resposta física total). Aquesta metodologia es basa en la idea de que la llengua s’aprèn parlant i la treballa en combinació amb el moviment per a incorporar-la mitjançant la cinètica. L’altra metodologia utilitzada és l’anomenada Task Based Learning (aprenentatge basat en tasques). Es tracta d’oferir als alumne eines per a comunicar-se funcionalment. Sobretot potencia que els alumnes intentin esforçar-se en comunicar-se en llengua estrangera fins i tot quan el resultat d’aquest intent no sigui perfecte.

IOGA (ANANDA IOGA)
A les classes de ioga per nens s’utilitzen jocs divertits i plens de sorpreses per a que els nens moguin el cos a través de les beneficioses postures de ioga. Introduint els infants en la pràctica del ioga s’estimula la seva creativitat, imaginació i sensibilitat, a més de crear consciència de la seva conexió amb la naturalesa. A mesura que avancen les classes de-senvolupa força, equilibri, flexibilitat i coordinació física i mental. Sempre des del respecte als altres i amb el treball en equip, realitzem una activitat no competitiva on desapa-reixen els rols i que no està basada en el premi. Aprenen a conèixer les seves emocions i poc a poc com gestionar-les. Si des de petits aprenen a mantenir la calma en situacions difícils, creixeran amb la ment i el cor forts.

ENSINISTRAMENT DE GOSSOS (FUD THERAPY)
Activitat extraescolar per a tots els nens i nenes en qué puguin gaudir de fer esport, a l’hora que treballen amb gos-sos i aprenen a utilitzar una comunicació assertiva, fomen-tem la cohesió de grup, augmentem la tolerància a la frus-tració i aprenem a tenir paciència per obtenir bons resultats amb dos cadells que ens ajudaran a augmentar la seva autoestima i veure el què són capaços d’aconseguir amb el seu esforç.
Aquesta activitat es realitzarà a les instal·lacions de Fud Therapy a Alpicat.

THEATRE (ART & SOCK) 

EDUCACIÓ INFANTIL: Acting Fun Activitat educativa per a nens i nenes d’entre 3 i 5 anys entorn del teatre i l’expressió amb l’anglès com a llengua vehicular. A través del cos i l’expressió oral, l’infant es coneix a si mateix i es comunica i relaciona amb els altres.

La classe de teatre és un espai lúdic i educatiu per experimentar amb l’expressió del cos i estimular la capacitat de comunicar-se en anglès. El nou vocabulari es presentarà a partir de cançons, jocs i “flashcards”. Es contextualitzarà en un conte i es posarà en pràctica quan els nens i nenes escenifiquin aquets conte. Aquest procés es durà a terme quatre cops durant el curs. Així que a final de curs s’hauran treballat quatre contes, amb el seu respectiu vocabulari, cançons i rèpliques corals

PRIMÀRIA: Musical Theatre Aquesta activitat oferirà als alumnes l’oportunitat de descobrir el seu talent tot explorant les bases tècniques del teatre musical. Els mestre començarà ajudant els infants a desenvolupar les seves habilitats en el cant, la dansa i la interpretació.

Al principi, el professor es centra en cada tècnica per separat, i després treballa per unir-les totes d’una manera divertida, ex-pressiva i creativa.

L’objectiu de l’activitat és que els alumnes valorin l’expressió dramàtica com una eina per a relacionar-se amb l’entorn social i afectiu alhora que gaudeixin de l’experiència de pujar a un esce-nari, canar, maquillar-se, trobar un personatge, ballar, imaginar… i crear!

ALOHA MENTAL ARITHMETIC (ALOHA LLEIDA)
ALOHA Mental Arithmetic és un programa de desenvolupament mental que utilitza l’àbac i el càlcul mental per aconseguir que els infants d’entre 5 i 13 anys desenvolupin la seva intel·ligència al màxim. D’aquesta manera, es perfecciona la memòria, la cre-ativitat, l’atenció i la concentració, però també els aspectes no verbals de la comunicació i la intuïció.

*ALOHA Mental Arithmetic ens vol oferir un taller de presentació, demostratiu i gratuït, al setembre, dirigit a pares, mares i infants per conèixer millor la seva activitat.

KIDS LAB – ROBÒTICA EN ANGLÈS (SMART SCHOOL)
El programa Kids Lab és un nou sistema d’iniciació a la robòtica educativa a partir de 6 anys, flexible, esglaonat, programable i educatiu per dissenyar i construir robots, despertant l’interès per la ciència i la tecnologia amb continguts curriculars STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

S’organitza en 4 nivells de dificultat creixent: Dream 1 (Starter), Dream 2 (Explorer), Dream 3 (Inventor) i Dream 4 (Competition). Cada nivell consta de 12 capítols, en cadascun es proposa la construcció d’un robot concret que s’utilitza per treballar diferents aspectes i matèries del currículum educatiu. S’inclouen activitats didàctiques amb continguts de matemàtiques, física, ciència, tec-nologia, etc. Per aprendre experimentant i jugant!

FRANCÈS (VERSAILLES)
LUDO és un mètode per a principiants, que es divideix en quatre nivells, basat en els següents punts clau:
*Presenta situacions de comunicació quotidianes en compayia d’herois de la seva edat.
*Té un enfocament multi-sensorial per nens a partir de 5 anys.
*La part oral hi té un lloc privilegiat
*Planteja diverses activitats que promouen la participació digital.
*Es un mètode adaptable i dinàmic.
*Aposta pel descobriment de la cultura francesa

PRE-INSCRIU AL TEU FILL/A
Full pre-inscripció a extraescolars:
INFANTIL aquí
PRIMÀRIA aquí

MÉS INFO AQUÍ