Aquest web, els seus serveis, així com tot procés de participació organitzat o promogut per l’AMPA Escola Ciutat Jardí resta sotmès a unes normes que garanteixin el correcte funcionament d’aquests.


Resposabilitat

 • L’AMPA Escola Ciutat Jardí no es fa responsable del contingut dels missatges i es reserva el dret de retirar o eliminar qualsevol comentari, en especial en cas d’incompliment d’aquestes condicions.
 • L’AMPA Escola Ciutat Jardí es reserva el dret, però no l’obligació, de previsualitzar, marcar, filtrar, rebutjar, modificar o moure qualsevol contingut accessible  o comentari.
 • Les persones usuàries utilitzen aquest web i els seus serveis sota la seva responsabilitat

Enllaços externs

 • L’AMPA Escola Ciutat Jardí facilita l’accés a altres llocs web que considera d’interès per la comunitat educativa. L’objectiu dels enllaços és facilitar recursos o informacions destacades. No obstant això, els esmentats webs no pertanyen a L’AMPA Escola Ciutat Jardí que no se’n fa responsable dels mateixos, del funcionament del web enllaçat o dels possibles danys derivats de l’accés o ús del mateix.
 • L’AMPA Escola Ciutat Jardí no es fa responsable del contingut dels enllaços externs ni de la informació que es pugui obtenir a través dels esmentats enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta entitat. Tanmateix, us agrairem que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que s’esmeni l’error de la manera que s’escaigui al correu comunicacio@ampaciutatjardi.cat.
 • Els enllaços de tercers en aquest web no suposen cap tipus d’acord, contractual, patrocini ni recomanació per part de L’AMPA Escola Ciutat Jardí.

Conducta apropiada (codi deontològic)

 • Les persones usuàries respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s’abstindran d’utilitzar llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.
 • Les persones usuàries utilizaran els formularis de contacte habilitats per la funció que tinguin definida ja sigui per la funció del destinatari o per la finalitat indicada en el mateix formulari.

Propietat intel·lectual

 • L’AMPA Escola Ciutat Jardí tindrà dret a reproduir, modificar —mitjançant extractes, resums, ressenyes—, adaptar i publicar, incloent-hi comunicació pública, els continguts, ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., amb l’objecte de promoure els processos de participació, així com per utilitzar-los en les activitats i les publicacions de l’AMPA en qualsevol format i suport.
 • Atès la finalitat d’aquest web, es sotmeten tots els materials propis a una llicència oberta Creative Commons; de forma genèrica es recomana Creative Commons 2.5 (by-nc-sa), el qual reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial. També obliga a compartir els materials emprats per a la construcció de noves obres sota la mateixa llicència o, si s’escau, en les seves diferents modalitats.
 • Les persones usuàries poden descarregar, visualitzar i imprimir informació continguda en aquesta pàgina web, únicament i exclusivament per a fins personals i no comercials.
 • Les persones usuàries poden compartir qualsevol contingut del web mitjançant xarxes socials, correu electrònic, etc sense tergiversar-ne el contingut. Queden exclosos d’aquesta autorització les imatges, sons i vídeos inclosos al web que estiguin sotmesos a protecció, especialment aquells en que apareguin menors.
 • Les persones usuàries poden utilitzar els continguts del web i/o per fins personals i no comercials citant aquest web clarament i afegint un enllaç apuntant cap a l’original. Queden exclosos d’aquesta autorització les imatges, sons i vídeos inclosos al web que estiguin sotmesos a protecció, especialment aquells en que apareguin menors.
 • Les persones usuàries només enviaran continguts dels quals siguin autors originals o dels quals disposin dels drets del seu titular, sens perjudici d’informar de la URL del propietari per enllaçar als referits continguts.
 • Les dades personals que consten als comentaris i els seus continguts no es poden utilitzar en benefici o per a usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.
 • l’AMPA Escola Ciutat Jardí no retornarà cap contingut dels tramesos ni adquireix cap obligació de contestar als usuaris.
 • No es podran fer comunicacions comercials no autoritzades.

Procesos participatius

 • Podran participar tots aquells socis i sòcies així com els majors de 16 anys. Els menors de 16 anys ho poden fer mitjançant els seus tutors legals.
 • Cal omplir totes aquelles dades d’identificació personal que es sol·liciten
 • Per poder participar als procesos participatius, es pot fer mitjançant la modalitat on-line ubicada en aquest mateix web o per correu electrònic a ampa@ampaciutatjardí.cat.
 • Per cada procés participatiu s’establirà un període de temps hàbil. Totes aquelles aportacions no incloses en aquest període no seran recollides.
 • Un cop finalitzat el període d’aportacions, l’AMPA Escola Ciutat Jardí analitzarà totes les aportacions i si s’escau seran incorporades als documents definitius corresponents.
 • Finalitzat el procés l’AMPA Escola Ciutat Jardí farà un retorn, el qual serà publicat en aquest mateix web.
 • l’AMPA Escola Ciutat Jardí es reserva el dret d’excloure del procés aquelles aportacions que no tinguin cap relació amb els procesos participatius en qüestió, així com de despublicar i/o excloure  aquells comentaris ofensius, difamatoris, racistes o violents, o que atemptin contra la legalitat vigent.

Totes aquestes normes i condicions existeixen per garantir el bon ambient entre tots els usuaris i per vetllar del bon funcionament del web, de la seva qualitat, i del compliment de les legislacions que en cada moment siguin vigents.