Assistència

La coordinadora recollirà les llistes d’assistència a les aules entre 09:30 i 10:00 del matí per fer una correcta previsió.

Si un infant no assisteix al menjador, s’haurà de comunicar a la coordinadora del menjador abans de les 9.30 del matí.

Horaris i torns

Menjador d’Infantil

Els horaris de dinar són:

  • Cursos A               de 12:20 a 13:15
  • Cursos B i C          de 12:30 a 13:30

Després del servei és desinfecten les taules i cadires. En el cas de fer dos torns, hi haurà 10 minuts de ventilació entre ells.

Menjador de Primària

Es faran 3 torns de menjador:

  • 1r i 3r                   de 12:20 a 13:05
  • 2n i 4t                   de 13:15 a 13:50
  • 5è i 6è                  de 14:00 a 14:45

Entre torn i torn es farà desinfecció de taules i cadires i ventilació de 10 minuts.

Espais

Infantil

Els infants de P3 dinaran i dormiran a les seves aules.

Els infants de P4 i P5 dinaran al menjador d’Infantil amb taules de grups estables i distància de seguretat entre grups de convivència.

Primària

Els infants del BLOC 1, BLOC 2, BLOC 3 menjaran al menjador de Primària.

Els infants dinaran amb taules de grups estables i distància de seguretat entre grups de convivència.

Entrada al menjador

Els infants esperaran que l’espai estigui desinfectat abans de poder entrar al menjador. S’hauran de desinfectar les mans a l’entrada i sortida d’aquest.

El monitor/a recollirà les mascaretes[1] de tot el grup per evitar accidents amb el menjar.

Infantil

El monitoratge recollirà a l’aula els infants i aniran al menjador. Aquest ja el trobarem preparat per dinar.

Primària

L’entrada a menjador es realitzarà per la porta del pati de Primària.

1r torn – 1r i 3r – de 12:20 a 13:05

El monitoratge recollirà a l’aula els infants i baixaran al menjador. Aquest ja el trobarem preparat per dinar.

2n torn – 2n i 4t – de 13:15 a 13:50

El monitoratge recollirà a l’aula els infants i sortiran al pati de Primària a jugar amb el seu grup estable i mascareta. A les 13:15 entraran al menjador el qual ja estarà preparat per dinar.

3r torn – 5è i 6è – de 14:00 a 14:45

El monitoratge recollirà a l’aula els infants i sortiran al pati de Primària a jugar amb el seu grup estable i mascareta. A les 14:00 entraran al menjador el qual ja estarà preparat per dinar.

Sortida del menjador

Infantil

Després de dinar sortiran a jugar al pati d’Infantil amb separació de grups estables i mascareta[1].

Primària

1r torn – 1r i 3r – de 12:20 a 13:05

El monitoratge recollirà a l’aula els infants i baixaran al menjador. Aquest ja el trobarem preparat per dinar.

Un cop han acabat de dinar, els infants pujaran a les seves aules per rentar-se les mans. En cas d’estar l’aula ocupada per activitats d’AMPA, és rentaran les mans als lavabos del primer pis i esperaran 10 minuts asseguts al passadís.

A les 13:15 baixaran al pati de Primària per jugar en grups estables i mascareta.

2n torn – 2n i 4t – de 13:15 a 13:50

A les 13;40, un cop han acabat de dinar, els infants pujaran a les seves aules per rentar-se les mans. En cas d’estar l’aula ocupada per activitats d’AMPA, és rentaran les mans als lavabos del primer pis i esperaran 10 minuts asseguts al passadís mentre es fa la desinfecció de l’espai.

A les 13:50 baixaran al pati de Primària per jugar en grups estables i mascareta.

3r torn – 5è i 6è – de 14:00 a 14:45

A les 14:45, un cop han acabat de dinar, els infants pujaran a les seves aules per rentar-se les mans i esperar l’arribada dels seus tutors.

Control de símptomes

El control de temperatura el durà a terme l’Escola o, en el cas d’infants que facin acollida matinal, el monitoratge d’acollida. El monitoratge de menjador pot fer control de temperatura si ho estima necessari.

En el cas que aquesta sigui igual o superior a 37.6 l’infant no podrà continuar a l’escola i haurà de venir-lo a buscar la seva família.

Mascareta i grups estables

Fora del menjador i durant els desplaçaments dins d’aquest, tots els infants que facin ús d’aquest servei hauran de dur mascareta i mantenir la distància de seguretat amb els infants que no són del seu grup estable.

El monitoratge i personal de cuina farà ús de la mascareta en tot moment.

Material personal

Els infants no poden dur a l’escola jocs ni tampoc joguines per compartir en l’estona de pati del migdia.

Els infants no han de dur tovalló de casa. Se’ls en facilitarà un d’us personal i diari a cadascun.


La validesa de les mesures i organització que es recullen en aquesta pàgina estan subjectes a les variacions legislatives i d’orientacions sanitàries que puguin fer les autoritats pertinents així com a les necessitats del Centre per garantir la salut de tots els membres de la comunitat educativa.

Així doncs, la present pàgina està subjecta a variacions i pot tenir versions i actualitzacions. Actualitzat en data 8 de setembre de 2020.


[1] Mascareta obligatòria a partir dels 6 anys.