Mesures i procediments.

Continuem treballant per tenir el control i prevenció que indiquen els estaments sanitaris i garantir al màxim la protecció en la transmissió del COVID-19.
Com a AMPA, en coordinació amb el Centre i els diferents proveidors d’activitats, s’ha elaborat un document amb les mesures i circuits que s’hauran de complir en els diferents serveis i activitats.

Cada servei disposarà de protocols específics els quals seran informats a les famílies i donats a coneixer als infants.

Protocols disponibles al web:

La següent presentació recull un resum de les mesures previstes en els àmbits de servei de l’AMPA.

La validesa de les mesures i organització que es recullen en aquesta pàgina estan subjectes a les variacions legislatives i d’orientacions sanitàries que puguin fer les autoritats pertinents així com a les necessitats del Centre per garantir la salut de tots els membres de la comunitat educativa.

Podeu fer arribar els vostres dubtes a ampa@ampaciutatjardi.cat


No porteu els infants a l’escola si tenen algun simptoma compatible amb la COVID-19.