Seguint les noves instruccions del PROCICAT que afecten els centres educatius, amb canvis referents a les extraescolars,

  • El menjador continuarà amb el funcionament ja establert.
  • CONTINUEN l’acollida i aquelles extraescolars que es fan en grups iguals que els de classe.
  • Podeu consultar quines extraescolars continuen en aquest enllaç

Podeu consultar les mesures COVID-19 en aquest enllaç..

Durada

Del 14 de setembre de 2020 al 22 de juny de 2021.

Gestió del menjador

El menjador està gestionat per l’empresa SERCODAGA

Menús

Tots els menús són elaborats de manera casolana, amb aliments de primera qualitat, productes ecològics, de proximitat i de temporada.

Podeu consultar els menús mensuals, aquí.

Al·lèrgies i intoleràncies

Al·lergies tipificades.

Es fan menús adaptats als alumnes que ho necessitin, tant per causes mèdiques com per creences religioses. També s’ofereix menú vegetarià durant tot el curs.

Pels infants que, a causa d’algun tipus d’intolerància o al·lèrgia alimentària, necessitin gaudir de menús especials adaptats, és requisit imprescindible aportar un Certificat Mèdic d’un metge especialista. Llei 17/2011 de seguretat alimentària i nutrició. 

Preus (2020-21)

Alumnat fix Alumnat esporàdic
5,96 €/menú 6,80 €/menú

Tots els usuaris podran escollir si volen fer ús de forma fixa o esporàdica del servei sense existir un màxim de dies pels alumnes esporàdics.

En cas de voler passar a servei esporàdic, cal entregar de nou la fitxa d’inscripció abans del dia 20 del mes anterior.

Per la no assistència al menjador de llarga durada per causa del COVID-19 degudament justificada, (possibles confinaments parcials, etc…) l’import de la falta quedarà reduït a 0,40€ des del primer dia en concepte de monitoratge i despeses fixes.

> Usuaris fixes

  • Per calcular l’import mansual es sumaran els dies lectius que té el mes en qüestió i es multiplicaran per 5,96 €.
  • Quan els infants fixes del servei marxin d’excursió es facilitarà als alumnes un pícnic. En cas d’excursions de més d’un dia, a partir del segon dia s’abonarà la meitat de l’import del menú.

> Usuaris esporàdics

  • Caldrà fer comanda a primera hora del matí, abans de les 9:30 a la monitora responsable del servei. El cobrament es farà mensualment en el rebut que gira SERCODAGA.

Informació addicional d’interés

  • Els dies de jornada intensiva, l’horari serà de les 13h a les 15:30h. El servei d’acollida de tarda serà de 15:30 a 16:30 (prèvia reserva).
  • No s’administrarà cap mena de medicament seguint la mateixa línia que l’escola.