En aquest espai us volem fer un breu llistat d’aquells projectes en els que actualment s’està treballant ja sigui en fase de preparació o execució.

En breu ampliarem aquesta secció amb informació sobre cadascun dels projectes.

 

Projectes en preparació
 • Calendari de festes 2017-2018
Projectes en curs
 • Rehabilitació i millora del pati d’infantil
 • Elaboració del Manual de Procediments Intern
 • Elaboració del Codi de Bona Convivència
 • Escola de Famílies

Des de la comissió de Formació s’han organitzat una sèrie de xerrades per les famílies sobre temes educatius que volen donar i compartir recursos útils i d’interés.

Podeu consultar els materials aquí

 • Activitats complementàries en l’espai Mediateca

S’ha reestablert el servei de préstec a la mediateca els dilluns a la tarda de 16:30 a 17:30. El servei es cobreix amb pares i mares voluntàries.

Estigueu atents a les diferents activitats que des de la comissió de Mediateca us anirem suggerint.

 • Millora d’imatge i pla de comunicació amb mitjans

Les accions dutes a terme des de l’AMPA es comuniquen als mitjans locals a fi de que en tinguin coneixament i puguin informar-ne al seu suport.

Projectes aprovats i/o finalitzats
 • Rua de carnestoltes

Amb la temàtica escollida del JARDÍ les famílies podien escollir entre girasol, jardiner o espantaocells.
160 persones van participar a la rua el dia 25 de febrer amb moltes ganes de gresca.

 • Nous Estatuts de l’AMPA

Després de 10 anys de funcionament, era una necessitat actualitzar i revisar els Estatuts de l’Associació per adaptar-los al marc legal vigent i a la realitat de la nostra societat i escola.

En 10 anys la nostra societat ha canviat considerablement i la nostra escola i Associació no n’és una excepció. Era necessari recollir les noves realitats existents i obrir l’Associació als reptes i oportunitats del moment.

A partir de la feina de la Comissió d’estatuts, els consells i orientació de la FAPAC, i els diferents punts de vista i inquietuds de pares i mares de l’escola es va obtenir el redactat que es va presentar en Assemblea General el dia 24 de novembre.

Els socis i socies de l’Associació van aprovar per unanimitat el redactat dels Nous Estatuts que seran entraran en vigor un cop aprovats per Justícia.

 • Pla de voluntariat

En Junta del 2 de març de 2017 es va aprovar el Pla de Voluntariat de l’AMPA Ciutat Jardí. Aquest és el marc que, dins dels Procediments Interns regularà i marcarà els procediments, drets i deures de les persones voluntàries que col·laboren amb l’AMPA.

Així mateix, s’ha obert un formulari on qui vulgui col·laborar de forma voluntària amb les accions dutes a terme des de l’Associació pot donar-se d’alta.

 • Assemblea específica per parlar de temes relacionats amb l’escola (26 de gener de 2017)

Es va convocar una Assemblea Extraordinària de l’AMPA Ciutat Jardí el proper dijous, 26 de gener de 2017 a les 20:03 hores a la sala gran de l’escola, amb el següent ordre del dia:

 1. Treball i debat dels punts suggerits pels pares i mares
 2. Precs i preguntes.

Els pares i mares podien fer aportacions, suggeriments i comentaris fins a 24 hores abans de l’assemblea en aquest enllaç habilitat amb aquesta finalitat.

Els resultats d’aquesta Assemblea es van presentar a la Direcció del centre per membres de l’AMPA i el Consell escolar el divendres, 3 de març de 2017.

 • Nou protocol per la gestió i detecció d’incidències, agressions i assetjaments en les activitats organitzades per l’AMPA
Projectes futurs
 • Rehabilitació i millora del pati de Primària
 • Renovació web AMPA