visita directora
El passat dimecres dia 4 es va notificar a l’escola, sobre les 9,15 hores del matí, que s’havia programat una visita al centre de la Directora General d’Educació Infantil i Primària , senyora Carme Ortoll, pel mateix dia i a les 13:00.
En tractar-se d’una visita protocol·lària, la direcció del l’escola va convidar la presidenta de l’AMPA a acompanyar-los durant la visita. La Neus va excusar-se, doncs tenia el dia programat fora de Lleida, i va delegar en el Vicepresident Jordi Berenguer. Van acompanyar-la durant la visita, per part del Departament, el Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida, senyor Miquel Àngel Cullerés Balagueró. i l’Inspector en cap: José Maria Vera Mur, i va expressar que la visita corresponia al compliment del compromís que va adquirir a petició d’unes famílies que li ho van sol·licitar el curs passat. La senyora Ortoll i el senyor Cullerés visitaven l’escola per primera vegada.

En el recorregut per totes les dependències de l’escola se’ls van descriure els ambients d’infantil, les ambients de primer bloc de primària i els laboratoris del segon bloc, les activitats que s’hi duen a terme i la transversalitat en la concepció dels mateixos en quant a l’assistència d’alumnes diferents edats del mateix bloc (els vàrem haver d’explicar el nostre concepte de blocs en contraposició al seu concepte de cicles, tenint en compte l’agrupament que es fa a l’escola per diferents edats, en base als espais dels que es disposa i el professorat que els pot acompanyar).

Se li exposa que, en l’àmbit de la classe, es treballa per projectes, i amb els materials. Es va aprofitar per explicar-los la relació de lligams entre les alumnes i l’acompanyament de les famílies als infants tant a l’entrar com al sortir, el que facilita la relació pares-mestres. Van anar saludant a els mestres, infants i educadors que es van anar trobant, procurant no distorsionar el seu treball, com a molt, amb els que van trobar treballant individualment varen travar una curta conversa. Es va aprofitar per recordar-los que l’escola és un equipament de barri, Ella va comentar que els espais que es comparteixen com a equipament haurien de tenir accés directe de l’exterior. També se’ls va recordar que ja ens correspondria una administrativa a jornada completa, i ara la tenim a mitja jornada.
Els comentaris de la Directora General respecte a l’escola els podríem resumir en:

Espai magnífic i apropiat per a la tasca que s’hi desenvolupa.

Les aules/ambients /laboratoris molt agradables i amb una bona dotació de materials.

Es nota la implicació dels mestres en els que han estat elaborats al centre i també la bona disposició de l’AMPA en les dotacions econòmiques que haurà requerit arribar-hi.

Va felicitar pel treball fet fins ara a l’escola i va encoratjar-nos a dur a terme el que és necessari per la consolidació i millora de la manera de treball, doncs creu que s’ha de posar un èmfasi en les mancances que s’han detectat: lectoescriptura, atenció a la diversitat i inclusió i noves tecnologies. Va preguntar per quina dotació en noves tecnologies disposa l’escola. Acabà la visita recordant que el departament està a disposició de l’escola, que es pot disposar del recolzament dels serveis territorials Com he esmentat al començament, una visita protocol·lària en compliment d’un compromís adquirit. Molta cortesia i, a priori, cap càrrega de treball. Però crec que ha estat positiva, doncs coneixen l’escola un xic millor que abans.

Jordi Berenguer

Vicepresident de l’AMPA

Categories: General