Junta Directiva de l’AMPA:

Junta aprovada en Assemblea General Ordinària el 21 de Maig de 2021.

> Membres orgànics:
  • Presidència: Xavier Martin-Rubió
  • Vicepresidència: Aina Sans Valverde
  • Tresoreria: Marian Puyals Canal
  • Secretaria i representació Consell Escolar: Inès Santoro Fort
> Vocals:
  • Anna Benet Cervera
  • Eva Maria Calvo Moya
  • Jordina Ruiz Pajares
  • Montse T.

Funcions

Per conèixer les funcions de la Junta i com formar-ne part podeu consultar els Estatuts de l’AMPA en el seu Capítol IV

Comissions mixtes

La participació i la implicació de tothom és fonamental per al bon funcionament de la comunitat educativa i per a enfortir entre tots i totes el projecte de l’Escola.

Com a norma general hi ha present un membre de la Junta directiva de l’AMPA a cadascuna de les comissions mixtes de l’escola. Així mateix, hi ha un membre de la Junta directiva a la comissió Gestora.

Existeix una comissió interna de l’AMPA, la Comissió de Serveis que s’encarrega de gestionar les activitats extraescolars, el menjador i l’acollida.