Junta Directiva de l’AMPA:

Junta aprovada en Assemblea General Ordinària de data 28 de novembre de 2019. Actualització setembre 2020.

> Membres nats:

 • Presidència: Marc M.
 • Vice-Presidència: Juan Carlos A.
 • Tresoreria: Anna B.
 • Secretaria: Ricard L. (en funcions)
 • Representació Consell Escolar: Inés S.

> Vocals:

 • Clara B.
 • Marian P.
 • Clara B.
 • Laia V.

Funcions

Per conèixer les funcions de la Junta i com formar-ne part podeu consultar els Estatuts de l’AMPA en el seu Capítol IV

Comissions de treball

La participació i la implicació de tothom és fonamental per al bon funcionament de la comunitat educativa i per a enfortir entre tots i totes el projecte de l’Escola.

Com a norma general hi ha present un membre de la Junta directiva de l’AMPA a cadascuna de les comissions de treball mixtes de l’escola.

 • Aprenentatge
 • Equipaments-Pati-Hort
 • Convivència
 • Festes
 • Biblioteca
 • Menjador
 • Comunicació-Voluntariat

Així mateix, hi ha un membre de la Junta directiva a la comissió Gestora.

Existeix una comissió interna de l’AMPA, la Comissió de Serveis que s’encarrega de gestionar les activitats extraescolars, menjador i acollida.