En l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA de data 24 de novembre de 2016, van ser aprovats per unanimitat, els Nous Estatuts de l’AMPA Ciutat Jardí.

Aquests són des de la seva entrada en vigor el document marc que regula el funcionament de l’Associació.

Aquests Estatuts són el fruit del treball de la Comissió d’estatuts i de les aportacions de les famílies juntament amb un procés de revisió dels Estatuts que es va iniciar sis mesos abans davant la necessitat d’adequar-ne el contingut a la normativa vigent i a la realitat actual de l’Associació.