Lloc: Escola Ciutat Jardí (Lleida) – Mediateca
Data: Dijous 17 de novembre de 2016
Hora: 20:00 hores
Motiu: Preparació Assemblea General

  1. Revisió de comptes
  2. Pressupost
  3. Revisió acta 2015
  4. Revisió procediments assemblea i cens
  5. Precs i preguntes