Lloc: Escola Ciutat Jardí (Lleida)
Data: Dijous 6 d’Octubre de 2016
Hora: 19.00 hores

Ordre del dia:

 • Informacions, queixes i suggeriment rebuts dels pares i mares
 • Valoració inici de curs
 • Modificació dels estatuts

A. Estat

B. Calendarització

C. Discussió punts claus

D. Difusió i participació

E. Llibre blanc (llibre conducta)

 • Normatives i procediments
 • Extraescolars
 • Mediateca
 • Hivernacle
 • Comissions

A. Engegar curs

B. Distribució tasques

C. Definir operativa

 • Informadors de classes
 • Voluntariat

A. Establir criteris voluntariat

B. Assegurances voluntaris

C. Normativa

  • Assemblea Novembre 2016

A. Data assemblea

B. Preparació assemblea

   • Precs i preguntes