Lloc: Escola Ciutat Jardí (Lleida) – Mediateca
Data: Dijous 3 de novembre de 2016
Hora: 19:30 hores

 1. Estatuts
  1. Valoració final Estatuts
  2. Procediments participatius
 2. Assemblea General 24.11.2016
  1. Passos previs
  2. Convocatòria
  3. Cens
 3. Procediments Bullying (Diagrama flux inicial d’acció)
 4. Comunicació i premsa
 5. Pati Petit (Comissió Obres)
 6. Comissió menjador
 7.  Inventari material
 8. Proposta valoració estudiar bonus acollida
 9. Captació de voluntaris
 10. Precs i preguntes