Descripció

És la comissió que coordina i fa el seguiment de les diferents comissions mixtes. La comissió gestora de la nostra escola està formada per:

 • Equip Directiu
 • Coordinadors de Bloc-Cicle
 • Representants Consell Escolar
 • Representants famílies-AMPA
 • Representants Menjador
 • Representants voluntariat
 • Representant alumnat

Objectius:

 • Anàlisi i una categorització dels somnis expressats segons grans àmbits o temes.
 • Anàlisi descriptiva de la realitat del centre educatiu i del seu entorn: espais i infrastructura del centre, horari lectiu i extraescolars, serveis i equipaments del barri, institucions i agents socials de l’entorn, etc. (Direcció).
 • Recollit tota la informació sobre la realitat actual
  del centre i del seu entorn, el conjunt del claustre i de les famílies.
 • Realitzar sessions de treball per seleccionar les prioritats d’acció a curt, mig i llarg termini, elaborant els projectes segons les prioritats.
 • Crear, planificar i supervisar les comissions mixtes de treball.

Principals projectes

 • Conèixer i analitzar les necessitats del centre i de l’entorn.
 • Conèixer i analitzar els somnis-desitjos expressats per la comunitat.
 • Establir les prioritats dels somni en funció dels recursos actuals i
 • del potencial en un futur immediat.

Contacte: