Descripció

El perfil del voluntariat dins d’una comunitat d’aprenentatge és igual d’ampli com diversitats de persones existeixen a la pròpia comunitat: familiars, persones d’entitats de l’entorn, estudiants de diferents nivells educatius, gent del barri, jubilats, etc. 

És aquesta diversitat de persones que contribueixen a la multiplicació d’interaccions la que afavoreix un millor aprenentatge i convivència dels nens i nenes de les comunitats d’aprenentatge. 

La tasca de principal de la comissió és poder incorporar i gestionar aquesta riquesa present a l’entorn de la comunitat per aconseguir una escola de qualitat on tothom s’implica de forma activa per arribar a uns objectius comuns.

Objectius:

 • Promoure la presència estable de voluntariat a l’Escola i en general a la comunicat educativa
 • Regular les tasques del voluntariat d’acord amb la normativa vigent
 • Donar valor a les tasques de voluntariat i impulsar noves formes de voluntariat dins la comunitat educativa.
 • Aconseguir la implicació de la comunitat educativa i l’entorn social en el dia a dia de l’Escola i AMPA.
 • Reconèixer les persones voluntàries com a instruments actius per a la millora del dia a dia de les famílies, l’escola, la comunitat educativa i la societat.
 • Potenciar les persones voluntàries com a agents de canvi, intern i extern.
 • Avaluació del voluntariat conjuntament amb la Comissió Gestora.

Principals projectes

 • Captació, selecció i formació de les persones voluntàries.
 • Definició de necessitats dins els projectes de l’Escola i AMPA

Contacte:


Què oferim al voluntariat?

Una vivència personal única! La persona voluntària és central, gaudeix de l’experiència d’acompanyar als infants en els seus progressos i a l’escola en el seu funcionament. 

 • Experiència! En el treball amb els infants i en el funcionament del centre. 
 • Formació! El voluntariat te al seu abast materials diversos i formació en comunitats d’aprenentatge al llarg de tot el curs. 
 • Agraïment! Per part dels infants i de tota la comunitat educativa. 
 • Satisfacció! De veure créixer la comunitat i de col·laborar en l’èxit educatiu dels infants.

Qui pot ser voluntària o voluntari d’activitats d’èxit?

Qualsevol persona amb ganes de fer-se corresponsable de l’educació dels infants i crear un espai de confiança. (No es necessita cap formació especifica).

Que ha de fer el voluntariat d’activitats d’èxit?

La tasca principal del voluntariat és acompanyar als infants en el aprenentatge basat en el diàleg dialògic, a través de petits grups. Grups interactius de mates, llengües, ambients.

Construir relacions basades en la confiança, l’escolta activa, la cooperació, la contextualització d’algunes reaccions o comportaments, cultivar la paciència i la constància.

Quin acompanyament i formació té el voluntariat?

Formacions sistemàtiques al llarg del curs. Reunions a mig curs de seguiment i valoració. Trobades a final de curs per fer memòria conjuntament.

Quines altres activitats es poden fer?

Participar en les altres comissions de biblioteca, menjador, festes, equipaments i pati, comunicació i molt més.

Si vols ser voluntari, pots també omplir el següent formulari:

[contact-form-7 id=”71019″ title=”Borsa de voluntariat”]