Descripció

És la comissió encarregada de promoure i facilitar la comunicació entre els membres de la comunitat educativa, així com de comunicar les diferents activitats organitzades per l’AMPA, l’Escola i les comissions.

La comissió de Comunicació s’encarrega també de l’actualització i el manteniment de la web de l’AMPA, twitter, cartelleria, newsletters, etc.

Així mateix, en el vesant de comunicació externa, aquesta té com a objectius la creació i el desenvolupament de sinèrgies entre l’escola i la ciutat en general i les institucions i organismes del seu entorn en particular així com treballar per la bona imatge de l’associació i l’escola als mitjans.

Objectius:

 • Comunicar les diferents activitats de l’AMPA i l’escola, així com informació d’interès per la comuniat educativa.
 • Gestionar les dades necessàries per una correcta comunicació d’acord amb les necessitats de la comunitat educativa del centre i la legislació actual.
 • Promoure i optimitzar la comunicació de i entre les diferents comissions i voluntaris.
 • Detectar les necessitats comunicatives de l’AMPA, l’escola i resta de la comunitat educativa i donar-hi resposta.
 • Establir un protocol de comunicació comú amb els mitjans davant fets que afectin a l’escola.
 • Fomentar la integració de l’escola amb la ciutat de Lleida i els instituts assignats

Principals projectes

 • Actualització del web de l’AMPA.
 • Col·laborar en el manteniment del blog de l’Escola
 • Missatgeria i cartelleria
 • Creació d’un blog de famílies
 • Col·laborar en la classificació de fotografies i vídeos
 • Adaptació de la normativa de protecció de dades (RPGD).

Contacte: