És la comissió encarregada de descobrir i potenciar les habilitats dels membres de la comunitat educativa.

Vol abordar temes d’actualitat que preocupen a les famílies i proporcionar recursos per donar suport en la seva funció educativa.

Objectius:

  • Organitzar els espais d’Escola de Famílies.
  • Buscar i crear espais de espais de trobada de la comunitat educativa on es puguin compartir, reflexionar i generar coneixements.
  • Regular les tasques del voluntariat d’acord amb la normativa vigent
  • Donar valor a les tasques de voluntariat i impulsar noves formes de voluntariat dins la comunitat educativa.
  • Aconseguir la implicació de la comunitat educativa i l’entorn social en el dia a dia de l’Escola i AMPA.
  • Reconèixer les persones voluntàries com a instruments actius per a la millora del dia a dia de les famílies, l’escola, la comunitat educativa i la societat.
  • Potenciar les persones voluntàries com a agents de canvi, intern i extern.
  • Avaluació del voluntariat conjuntament amb la Comissió Gestora.

Principals projectes

  • Organització de sessions formatives interessants per les famílies

Contacte: