El dia a dia de l’Escola i l’AMPA Ciutat Jardí es vehicula a través de les comissions de treball formades per pares, mares, alumnes, mestres de l’escola i voluntaris. 

La participació i la implicació de tothom és fonamental per al bon funcionament de la comunitat educativa i per a enfortir entre tots i totes el projecte de l’Escola.

Animeu-vos a participar-hi!

Com a Comunitat Educativa, a partir de la Festa dels Somnis es detecten les necessitats i desitjos de tots els membres que en formen part. A partir d’aquests es creen les diferents comissions mixtes que són les encarregades de dur-los a terme.

La Comissió gestora fa el seguiment de les diferents comissions mixtes.

Actualment, a partir de la categorització dels somnis existeixen 9 comissions mixtes i la comissió gestora. 

Podeu consultar-ne els detalls escollint una comissió:

Comissió d’infraestructures i patis

Comissió de convivència

Comissió de voluntariat

Comissió de formació de familiars

Comissió de biblioteca

Comissió d’aprenentatge

Comissió de festes i celebracions

Comissió de la nova normalitat COVID19

Comissió de comunicació

Comissió Gestora