Treball en equip

Lloc: Escola Ciutat Jardí (Lleida) – Mediateca Data: Dijous 3 de novembre de 2016 Hora: 19:30 hores Estatuts Valoració final Estatuts Procediments participatius Assemblea General 24.11.2016 Passos previs Convocatòria Cens Procediments Bullying (Diagrama flux inicial d’acció) Comunicació i premsa Pati Petit (Comissió Obres) Comissió menjador  Inventari material Proposta valoració estudiar bonus acollida Captació de voluntaris […]