AMPA CEIP Ciutat Jardí (Lleida)

Finalment l’assemblea general de l’AMPA es farà el proper dimecres 18 de novembre a les 20.30 a la Sala Gran de l’escola.

Amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior (penjada al taulell secció AMPA).
  2. Estructura i funcionament de l’AMPA.
  3. Valoració d’inici del curs.
  4. Memòria d’activitats curs 2014/2015.
  5. Memòria econòmica curs 2014/2015.
  6. Presentació d’activitats curs 2015/2016.
  7. Presentació i aprovació de propostes d’estructura organitzativa de l’Associació. Elecció de la Junta Directiva: president/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i vocals.
  8. Elecció del o la representant de l’AMPA al Consell Escolar.
  9. Precs i preguntes.

AMPA CIUTAT JARDÍ

Categories: AMPAGeneral