Estem actualitzant els continguts pel curs 20-21. Valideu la informació a ampa@ampaciutatjardi.cat

Les activitats extraescolars compleixen amb el dictat pels Departaments d’Educació, Esport i Joventut pel que fa a activitats. Podeu consultar les mesures generals per la COVID-19 en aquest enllaç.
Per cada activitat es facilita l’adaptació facilitada per l’entitat a l’apartat corresponent dins d’aquesta pàgina.

Theatre Art&Rock

> Infantil

Acting Fun Activitat educativa per a nens  i nenes d’entre 3 i 5 anys entorn del teatre i l’expressió amb l’anglès com a llengua vehicular. A través del cos i l’expressió oral, l’infant es coneix a si mateix i es comunica i relaciona amb els altres. La classe de teatre és un espai lúdic i educatiu per experimentar amb l’expressió del cos i estimular la capacitat de comunicar-se en anglès. El nou vocabulari es presentarà a partir de cançons, jocs i “flashcards”. Es contextualitzarà en un conte i es posarà en pràctica quan els nens i nenes escenifiquin aquets conte. Aquest procés es durà a terme quatre cops durant el curs. Així que a final de curs s’hauran treballat quatre contes, amb el seu respectiu vocabulari, cançons i rèpliques corals

> Primària

Musical Theatre Aquesta activitat oferirà als alumnes l’oportunitat de descobrir el seu talent tot explorant les bases tècniques del teatre musical. Els mestre començarà ajudant els infants a desenvolupar les seves habilitats en el cant, la dansa i la interpretació. Al principi, el professor es centra en cada tècnica per separat, i després treballa per unir-les totes d’una manera divertida, expressiva i creativa. L’objectiu de l’activitat és que els alumnes valorin l’expressió dramàtica com una eina per a relacionar-se amb l’entorn social i afectiu alhora que gaudeixin de l’experiència de pujar a un escenari, canar, maquillar-se, trobar un personatge, ballar, imaginar… i crear!


Aloha Mental Arithmetic

Aloha Mental Arithmetic és un programa de desenvolupament mental que utilitza l’àbac i el càlcul mental per aconseguir que els infants d’entre 5 i 13 anys desenvolupin la seva intel·ligència al màxim. D’aquesta manera, es perfecciona la memòria, la creativitat, l’atenció i la concentració, però també els aspectes no verbals de la comunicació i la intuïció.


Ioga

El ioga per nens és una adaptació de la beneficiosa pràctica del ioga a un llenguatge adequat pels infants. S’explora l’equilibri de cos i ment a través de jocs, contes, cançons i activitats diverses. En aquestes classes es practica les postures de ioga (asanas), diferents tipus de respiració, l’escolta del sentir d’un mateix, l’apreciació del silenci, l’expressió de la pròpia creativitat i la cura d’un mateix i dels altres.

Introduint els infants en la pràctica del ioga s’estimula la seva capacitat d’estar en calma, fins i tot en moments difícils, i de percebre la joia de viure. A mesura que avancen les classes es desenvolupa equilibri, flexibilitat, fortalesa i coordinació física, emocional i mental. 

Per als infants de primària la llengua emprada per aquestes classes serà l’anglès.


Ensinistrament de gossos

Activitat extraescolar per a tots els nens i nenes en qué puguin gaudir de fer esport, a l’hora que treballen amb gossos i aprenen a utilitzar una comunicació assertiva, fomentem la cohesió de grup, augmentem la tolerància a la frustració i aprenem a tenir paciència per obtenir bons resultats amb dos cadells que ens ajudaran a augmentar la seva autoestima i veure el què són capaços d’aconseguir amb el seu esforç. Es pot fer tant en català com en anglès.


Escacs infantils “Mou peça a l’Escola”

Aquest és un projecte d’escacs adreçat a infants, dissenyat pel Gran Mestre Internacional d’Escacs Josep Oms. El projecte està creat per a nens i nenes de 4 i 5 anys, i de 6 i 7 i s’aplica mitjançant un nou mètode d’ensenyament/aprenentatge que combina la diversió d’un joc, la intel·ligència que aporta la ciència, la competitivitat i el respecte que ha d’acompanyar tota pràctica esportiva. Els alumnes aniran aprenent de manera lúdica i divertida. Amb l’equip de treball dissenyarem un programa de jocs, combinant teoria i pràctica, que de manera gradual anirem aplicant en les respectives classes.


Anglès

> Primària i cicle inicial d’infantil

Genki English Course Els alumnes d’educació infantil treballen basant-se en la metodologia Genki English. Es tracta d’un conjunt de materials i recursos basats en la idea d’aprendre amb entusiasme i aprendre amb significat. “Genki” és la paraula japonesa que significa “viu”, “ple d’energia” i “Entusiasme”.

> Cicle mitjà i superior

My first English Course. Els alumnes de cicle mitjà i cicle superior treballen mitjançant la fusió de diverses metodologies agafant el millor de cadascuna d’elles. Per una banda es treballen activitats mitjançant la Total Physical Response (Resposta física total). Aquesta metodologia es basa en la idea de que la llengua s’aprèn parlant i la treballa en combinació amb el moviment per a incorporar-la mitjançant la cinètica. L’altra metodologia utilitzada és l’anomenada Task Based Learning (aprenentatge basat en tasques). Es tracta d’oferir als alumne eines per a comunicar-se funcionalment. Sobretot potencia que els alumnes intentin esforçar-se en comunicar-se en llengua estrangera fins i tot quan el resultat d’aquest intent no sigui perfecte.


Kids Lab (robòtica en anglès)

El programa Kids Lab és un nou sistema d’iniciació a la robòtica educativa a partir de 6 anys, flexible, esglaonat, programable i educatiu per dissenyar i construir robots, despertant l’interès per la ciència i la tecnologia amb continguts curriculars STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

S’organitza en 4 nivells de dificultat creixent: Dream 1 (Starter), Dream 2 (Explorer), Dream 3 (Inventor) i Dream 4 (Competition). Cada nivell consta de 12 capítols, en cadascun es proposa la construcció d’un robot concret que s’utilitza per treballar diferents aspectes i matèries del currículum educatiu. S’inclouen activitats didàctiques amb continguts de matemàtiques, física, ciència, tecnologia, etc. Per aprendre experimentant i jugant!


Música (Infantil)

L’educació musical en els primers anys de l’infant és important pel seu desenvolupament integral.

S’ofereixen diferents activitats dissenyades i adaptades per cada etapa de creixament.

L’experimentació sonora, la canço, el moviment i el joc, són els eixos de treball.


Rítmica

La combinació de ballet, gimnàstica, dansa i l’ús d’aparells, materials (aro, pilota, masses i cinta), i suport musical dóna a aquesta modalitat esportiva una consideració d’activitat complerta, tant des del punt de vista del requeriment físic i coordinatiu, com de les aportacions des de l’àmbit artístic.


Patinatge

En l’activitat d’Iniciació al Patinatge volem fomentar el descobriment d’aquest esport com a element d’oci i recreació. A través del joc, els alumnes aprendran les diferents tècniques del patinatge, de forma lúdica i divertida, alhora que realitzem un treball motriu conciliant les fases del desenvolupament del propi infant.